NAKILEP INVEST s.r.o.

Osvobození 623/14, 412 01 Litoměřice

  Ing. Jan Pelikán, jednatel

 +420 723 177 440

  info.nakilep@gmail.com

  IČ : 07441622

  Číslo účtu CZK: 5538067349/0800

Facebook