•  Naším dlouhodobým cílem je pokrýt stále se navyšující poptávku po skladových prostorech a bytových pronájmů. Specializujeme se na poskytování plného servisu při skladování – zajistíme dopravu z výroby, manipulaci v našem skladě, evidenci zboží a jeho následnou expedici.
  •  Dalším odvětvím, kterým se ubíráme je pronájem bytů. Aktuálně pracujeme na revitalizaci a odkupu bytových domů Budyně nad Ohří a v roce 2022 máme v plánu zahájení pronájmů.
  • Jako doplňkové služby nabízíme zajištění dopravy. Naši dopravci umí přepravit cokoliv po celém světě, zvládneme také přepravu ADR, pomoc při importu a clení.
  • V neposlední řadě budeme postupně rozšiřovat svůj sortiment nabízených služeb o dodávky obalových a spotřebních materiálů a reklamních předmětů a další.